Sessió plenària Extraordinària i urgent dilluns 4 de març de 2024

Durada: 00:06:45
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 Sense intervencions
A) Part resolutiva
  00:00:18 3 Intervencions
A1 Presa de possessió com a Regidor Sr. Pau Rovira Selga
  00:02:54 2 Intervencions
A2 Presa de possessió com a Regidor Sr. Joan Porta Tobella
  00:03:23 2 Intervencions
A3 Aprovar la urgència de la convocatòria de la sessió extraordinària i urgent del Ple de la Corporació.
  00:04:15 3 Intervencions
A4 Aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera.
  00:04:41 3 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  00:06:45 Sense intervencions