Sessió plenària ordinària dimecres 17 de gener de 2024

Durada: 01:40:01
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
A) Part resolutiva
  00:00:29 Sense intervencions
A1 Lectura i aprovació de l'acta 11/2023, de la sessió ordinària d'octubre i l'acta 12/2023, de la sessió extraordinària de novembre
  00:00:30 2 Intervencions
A2 Aprovació inicial de la modificació de l'article 9. Jornada laboral del Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l'Ajuntament del Bruc.
  00:01:39 4 Intervencions
A3 Aprovació definitiva del Reglament Orgànic Municipal del Bruc.
  00:04:29 4 Intervencions
A4 Aprovació del Conveni de col·laboració pel desenvolupament del catàleg de serveis del Departament de Benestar Social i Atenció a la ciutadania del Consell Comarcal de l'Anoia i l'Ajuntament del Bruc.
  00:08:15 4 Intervencions
A5 Aprovació del nomenament del Jutge de pau i substitut del municipi del Bruc.
  00:10:44 6 Intervencions
A6 Aprovació baixa de drets reconeguts en exercicis anteriors.
  00:14:13 2 Intervencions
A7 Aprovació de la declaració d'especial interès o utilitat municipal de les obres d'execució del Projecte de desplegament de xarxa urbana de fibra òptica de la Generalitat de Catalunya al municipi del Bruc, corresponent a l'expedient OMA 23/2023, 2436-0026/2023
  00:15:06 2 Intervencions
A8 Aprovació de l'avantprojecte de l'Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera.
  00:16:13 4 Intervencions
A9 Presa de coneixement de la renúncia del regidor Sr. Marc Jorba Pedrosa
  00:22:11 Sense intervencions
A10 Presa de coneixement de la renúncia de la regidora Sra. Cristina Barrientos Pavón
  00:22:21 3 Intervencions
B) Moció de suport
  00:25:36 Sense intervencions
C) Part de control
  00:25:37 Sense intervencions
C1 Donar compte dels Decrets d'Alcaldia:
  00:25:38 1 Intervenció
C2 Donar compte dels Acords de la Junta de Govern Local del núm. 26 al núm. 60.
  00:25:41 1 Intervenció
C3 Donar compte del PMP 4T 2023.
  00:25:47 1 Intervenció
D) Precs i preguntes Regidors i Regidores
  00:26:19 36 Intervencions
E) Precs i preguntes
  01:05:47 Sense intervencions
Fin de la sesión Fi
  01:40:01 Sense intervencions