Sessió plenària ordinària dimecres 19 de juliol de 2023

Durada: 01:03:33
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
A) Part resolutiva
  00:00:28 Sense intervencions
A1 Lectura i aprovació de l'acta 7/2023 de la sessió extraordinària constitutiva del nou consistori
  00:00:29 3 Intervencions
A2 Aprovació de la modificació pressupostària núm. 24/2023 en la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari
  00:01:24 5 Intervencions
A3 Aprovació xifra població a data 1 de gener de 2023.
  00:13:50 3 Intervencions
A4 Aprovació dels dies festius de l'àmbit local per al 2024
  00:14:34 3 Intervencions
A5 Aprovació Compte General 2022
  00:15:28 6 Intervencions
C) Part de control
  00:18:37 1 Intervenció
C1 Donar compte dels Decret d'Alcaldia del núm. 376 al núm. 577, ambdós inclosos.
  00:18:40 4 Intervencions
D) Precs i preguntes Regidors i Regidores
  00:19:27 18 Intervencions
E) Precs i preguntes
  00:26:11 Sense intervencions
E1 Resposta a les preguntes d'interès general dels ciutadans prèviament rebudes pels canals
  00:26:16 Sense intervencions
Fin de la sesión Fi
  01:03:37 Sense intervencions