Sessió plenària ordinària dimecres 17 de maig de 2023

Durada: 01:02:57
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Inici Inici
  00:00:04 1 Intervenció
A Part resolutiva
  00:00:22 Sense intervencions
A1 Lectura i aprovació de l'acta 4/2023 de la sessió ordinària del Ple d'abril, i acta 5/2023 de la sessió extraordinària del mes de maig.
  00:00:25 31 Intervencions
A2 Aprovació inicial de la modificació pressupostària núm. 13/2023, per la modalitat de crèdit extraordinari.
  00:01:55 45 Intervencions
A3 Aprovació de l'addenda econòmica del Conveni de col·laboració per a la prestació de serveis del Departament de Joventut del Consell Comarcal de l'Anoia i l'Ajuntament del Bruc.
  00:29:01 37 Intervencions
C Part de control
  00:33:14 Sense intervencions
C1 Donar compte dels Decret d'Alcaldia del núm. 293 al núm. 375, ambdós inclosos.
  00:33:18 6 Intervencions
C2 Donar compte del PMP del primer trimestre 2023
  00:35:04 Sense intervencions
D Precs i preguntes Regidors i Regidores
  00:35:19 22 Intervencions
E1 Resposta a les preguntes d'interès general dels ciutadans prèviament rebudes pels canals habilitats de manera excepcional per l'Ajuntament.
  01:02:57 Sense intervencions
E Precs i preguntes
  01:02:57 Sense intervencions