Sessió plenària ordinària dimecres 19 d'abril de 2023

Durada: 01:11:44
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
A) Part resolutiva
  00:00:50 Sense intervencions
A1 Lectura i aprovació de l'acta 3/2023 de la sessió ordinària del Ple de març.
  00:01:11 7 Intervencions
A2 Sol·licitud d'ampliació PEIN Roques Blanques.
  00:01:35 10 Intervencions
A3 Aprovació inicial de l'estudi de mobilitat urbana del Bruc.
  00:05:16 8 Intervencions
A4 Aprovació de l'avantprojecte Ordenança municipal reguladora de restricció de circulació de vehicles pesants.
  00:09:34 10 Intervencions
A5 Aprovació definitiva del plànol de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situades en terrenys forestals del Bruc, afectades per l'art. 2 de la llei 5/2003 de mesures de prevenció dels incendis forestals.
  00:15:13 19 Intervencions
B) Moció de suport
  00:25:18 Sense intervencions
C) Part de control
  00:25:18 Sense intervencions
C1 Donar compte dels Decret d'Alcaldia del núm. 191 al núm. 292, ambdós inclosos.
  00:25:23 10 Intervencions
C2 Donar compte del Decret d'Alcaldia núm. 265/2023, de 4 d'abril, d'aprovació de la liquidació de l'exercici 2022.
  00:36:04 4 Intervencions
D) Precs i preguntes Regidors i Regidores
  00:38:38 14 Intervencions
E) Precs i preguntes
  00:47:49 Sense intervencions
E1 Resposta a les preguntes d'interès general dels assistents.
  00:47:52 Sense intervencions
Fin de la sesión Fi
  01:11:44 Sense intervencions