Sessió plenària ordinària dimecres 15 de març de 2023

Durada: 01:31:38
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 Sense intervencions
A) Part resolutiva
  00:00:05 1 Intervenció
A1 Lectura i aprovació de l'acta 2/2023 de la sessió ordinària del Ple de febrer.
  00:00:24 7 Intervencions
A2 Aprovació del Conveni de Col·laboració per a la prestació de serveis del Departament de Benestar Social i atenció a la ciutadania del Consell Comarcal de l'Anoia i l'ajuntament del Bruc (CING-230158).
  00:00:51 9 Intervencions
B) Moció de suport
  00:03:42 35 Intervencions
C1 Donar compte dels Decret d'Alcaldia del núm. 103 al núm. 190, ambdós inclosos.
  00:13:41 13 Intervencions
C) Part de control
  00:13:41 Sense intervencions
D) Precs i preguntes Regidors i Regidores
  00:18:34 19 Intervencions
E) Precs i preguntes
  00:31:40 Sense intervencions
E1 Resposta a les preguntes d'interès general dels assistents.
  00:31:43 Sense intervencions
Fin de la sesión Fi
  01:31:38 Sense intervencions