Sessió plenària ordinària dimecres 25 de gener de 2023

Durada: 01:17:21
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
A) Part resolutiva
  00:00:36 Sense intervencions
A1 Lectura i aprovació de l'acta 11/2022 de la sessió extraordinària del Ple de desembre.
  00:00:36 7 Intervencions
A2 Aprovació d'increment de retribucions del personal funcionari al 2,5% en tots els conceptes salarials respecte dels vigents a 31 de desembre de 2022.
  00:01:11 7 Intervencions
B) Moció de suport
  00:02:04 Sense intervencions
C) Part de control
  00:02:04 Sense intervencions
C1 Donar compte dels Decret d'Alcaldia: de l'any 2022 del núm. 969 al núm. 1022 (ambdós inclosos) i de l'any 2023 del núm. 001 al 047 (ambdós inclosos).
  00:02:06 37 Intervencions
D) Precs i preguntes Regidors i Regidores
  00:21:07 21 Intervencions
E) Precs i preguntes
  00:46:30 Sense intervencions
E1 Resposta a les preguntes d'interès general dels assistents.
  00:46:32 1 Intervenció
Fin de la sesión Fi
  01:17:21 Sense intervencions