Sessió plenària ordinària dimecres 16 de novembre de 2022

Durada: 01:28:16
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 Sense intervencions
A) Part resolutiva
  00:00:42 1 Intervenció
A1 Lectura i aprovació de l'acta 9/2022 de la sessió ordinària del Ple d'octubre
  00:00:48 7 Intervencions
A2 Modificació parcial de plantilla de personal
  00:02:09 32 Intervencions
A3 Declaració de compatibilitat de funcionari municipal
  00:17:00 6 Intervencions
A4 Increment de retribucions del personal per tal d'actualitzar-les fins al 3,5% segons RD Llei 18/2022, de 18 d'octubre
  00:17:58 6 Intervencions
A5 Aprovació de la modificació pressupostària núm. 39/2022 per la modalitat de suplement de crèdit
  00:19:39 6 Intervencions
B) Moció de suport
  00:20:57 1 Intervenció
B1 Moció commemoració any Nativitat Yarza Planas
  00:21:15 6 Intervencions
B2 Moció amb motiu del 25 de novembre. Dia internacional contra la violència envers les dones
  00:28:11 6 Intervencions
C) Part de control
  00:32:45 1 Intervenció
C1 Donar compte dels Decret d'Alcaldia del núm. 748 al núm. 847, ambdós inclosos.
  00:32:56 13 Intervencions
D) Precs i preguntes Regidors i Regidores
  00:39:20 8 Intervencions
E) Precs i preguntes
  00:52:17 Sense intervencions
E1 Resposta a les preguntes d'interès general dels assistents.
  00:52:26 1 Intervenció
Fin de la sesión Fi
  01:28:17 Sense intervencions