Sessió plenària ordinària dimecres 19 d'octubre de 2022

Durada: 01:22:05
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
A) Part resolutiva
  00:00:25 Sense intervencions
A1 Lectura i aprovació de l'acta 8/2022 de la sessió ordinària del Ple de setembre.
  00:00:26 7 Intervencions
A2 Aprovació provisional de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l'exercici 2023.
  00:00:54 10 Intervencions
A3 Aprovació de la minuta de conveni amb l'Associació de Veïns de Sant Pau de la Guàrdia per al desplegament de la xarxa FTTH de comunicacions mitjançant fibra òptica.
  00:09:19 6 Intervencions
A4 Aprovació definitiva del Reglament Consell Infants del municipi del Bruc.
  00:11:26 8 Intervencions
A5 Aprovació del Reglament teletreball de l'Ajuntament del Bruc.
  00:15:57 5 Intervencions
A6 Aprovació de la modificació pressupostària núm. 33/2022 per la modalitat de suplement de crèdit.
  00:18:11 8 Intervencions
A7 Aprovació de la modificació pressupostària núm. 34/2022 per la modalitat de suplement de crèdit.
  00:32:40 6 Intervencions
A8 Aprovació de la modificació pressupostària núm. 35/2022 per la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit.
  00:37:02 7 Intervencions
B) Moció de suport
  00:40:05 Sense intervencions
C) Part de control
  00:40:07 5 Intervencions
D) Precs i preguntes Regidors i Regidores
  00:47:10 7 Intervencions
E) Precs i preguntes
  00:50:10 Sense intervencions
E1 Resposta a les preguntes d'interès general dels assistents.
  00:50:12 1 Intervenció
Fin de la sesión Fi
  01:22:06 Sense intervencions