Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Estadístiques
Documents
Inici
Part resolutiva
00:05:14
Lectura i aprovació de l'acta 7/2022 de la sessió ordinària del Ple de juliol.
00:05:15
Aprovació de la modificació pressupostària núm. 22/2022 per la modalitat de crèdit extraordinari.
00:06:07
Aprovació de la modificació pressupostària núm. 29/2022 per suplement de crèdit.
00:19:38
Aprovació de la modificació de la plantilla de personal en el sentit de crear noves places, amortitzar i modificar retribucions de llocs de treball.
00:25:24
Aprovació de la modificació pressupostària núm. 30/2022 per la modalitat de suplement de crèdit.
00:58:58
Aprovació de la modificació pressupostària núm. 31/2022 per la modalitat de transferència de crèdit.
01:01:04
Aprovació de la modificació pressupostària núm. 32/2022 per la modalitat de crèdit extraordinari.
01:04:20
Aprovació provisional del text refós del PE Catàleg Masies per compliment de sentència judicial.
01:11:26
Ratificació del Decret d'Alcaldia núm. 561/2022, de 27 de juliol, d'aprovació del codi ètic membres govern de l'annex de l' ACORD GOV/85/2016, de 28 de juny.
01:14:17
Ratificació del Decret d'Alcaldia núm. 562/2022, de 27 de juliol, d'aprovació del model de conducta d'alts càrrecs aprovat per la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya.
01:15:22
Aprovació de la modificació de la dedicació parcial i la retribució de càrrec eventual per assessorament.
01:19:56
Aprovació inicial del protocol de l'ajuntament del Bruc de prevenció i actuació enfront a casos d'assetjament sexual, assetjament per raó de sexe i assetjament per motiu de l'orientació sexual.
01:22:28
Aprovació compte general 2021.
01:24:32
Aprovació definitiva del Reglament de funcionament del Consell d'Infants del Bruc.
Moció de suport
01:33:17
Part de control
01:33:23
Donar compte dels Decret d'Alcaldia del núm. 538 al núm. 651, ambdós inclosos.
01:33:24
Donar compte expressa del Decret d'Alcaldia núm. 596/2022, de 8 d'agost
01:33:36
Precs i preguntes Regidors i Regidores
01:50:18
Precs i preguntes
02:12:58
Inicio de la sesión  Inici
00:00:00   2 Intervencions
A)  Part resolutiva
00:05:14   Sense intervencions
A1  Lectura i aprovació de l'acta 7/2022 de la sessió ordinària del Ple de juliol.
00:05:15   6 Intervencions
A2  Aprovació de la modificació pressupostària núm. 22/2022 per la modalitat de crèdit extraordinari.
00:06:07   12 Intervencions
A3  Aprovació de la modificació pressupostària núm. 29/2022 per suplement de crèdit.
00:19:38   8 Intervencions
A4  Aprovació de la modificació de la plantilla de personal en el sentit de crear noves places, amortitzar i modificar retribucions de llocs de treball.
00:25:24   25 Intervencions
A5  Aprovació de la modificació pressupostària núm. 30/2022 per la modalitat de suplement de crèdit.
00:58:58   6 Intervencions
A6  Aprovació de la modificació pressupostària núm. 31/2022 per la modalitat de transferència de crèdit.
01:01:04   6 Intervencions
A7  Aprovació de la modificació pressupostària núm. 32/2022 per la modalitat de crèdit extraordinari.
01:04:20   6 Intervencions
A8  Aprovació provisional del text refós del PE Catàleg Masies per compliment de sentència judicial.
01:11:26   6 Intervencions
A9  Ratificació del Decret d'Alcaldia núm. 561/2022, de 27 de juliol, d'aprovació del codi ètic membres govern de l'annex de l' ACORD GOV/85/2016, de 28 de juny.
01:14:17   1 Intervenció
A10  Ratificació del Decret d'Alcaldia núm. 562/2022, de 27 de juliol, d'aprovació del model de conducta d'alts càrrecs aprovat per la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya.
01:15:22   6 Intervencions
A11  Aprovació de la modificació de la dedicació parcial i la retribució de càrrec eventual per assessorament.
01:19:56   8 Intervencions
A12  Aprovació inicial del protocol de l'ajuntament del Bruc de prevenció i actuació enfront a casos d'assetjament sexual, assetjament per raó de sexe i assetjament per motiu de l'orientació sexual.
01:22:28   5 Intervencions
A13  Aprovació compte general 2021.
01:24:32   7 Intervencions
B)  Moció de suport
01:33:17   1 Intervenció
C)  Part de control
01:33:23   Sense intervencions
C1  Donar compte dels Decret d'Alcaldia del núm. 538 al núm. 651, ambdós inclosos.
01:33:24   1 Intervenció
C2  Donar compte expressa del Decret d'Alcaldia núm. 596/2022, de 8 d'agost
01:33:36   22 Intervencions
D)  Precs i preguntes Regidors i Regidores
01:50:18   20 Intervencions
E)  Precs i preguntes
02:12:58   1 Intervenció
Fin de la sesión  Fi
02:50:51   Sense intervencions
<