Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Estadístiques
Documents
Inici
Part resolutiva
00:00:58
Lectura i aprovació de l'acta 6/2022 de la sessió ordinària del Ple de juny.
00:04:10
Aprovació inicial reglament de funcionament del Consell d'infants del Bruc
00:04:36
Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal núm. 08 reguladora de la prestació activitats socio-culturals.
00:17:43
Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal núm. 40 reguladora de la taxa prestació del servei de menjador d'escola bressol.
00:20:09
Adhesió a l'acord marc de serveis de manteniment d'aparells elevadors i subministrament d'elements substitutius amb destinació als ens locals de Catalunya (Exp. 2020.02).
00:28:07
Aprovació de la xifra de població de l'exercici 2022.
00:29:57
Aprovació dels dies festius de l'àmbit local per al 2023
00:30:54
Sol·licitud de subvenció convocada pel Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya referent a la millora i renovació de les xarxes d'abastament d'aigua en baixa dels municipis petits i mitjans de Catalunya en el marc de les ajudes europees NEXT GENERATION EU
00:01:39
Moció de suport
00:35:40
Moció de suport a la candidatura de la sardana a la llista representativa del patrimoni cultural immaterial de la humanitat de la UNESCO
00:35:44
Moció per a l'impuls de l'agenda rural de Catalunya
00:37:31
Part de control
00:45:30
Donar compte dels Decret d'Alcaldia del núm. 425 al núm. 537, ambdós inclosos.
00:45:31
Donar compte Decret d'Alcaldia núm. 491/2022, d'1 de juliol, d'aprovació de les bases i convocatòria del procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball d'auxiliars administratius/ves, per concurs-oposició lliure.
00:45:44
Donar compte del PMP del segon trimestre 2022.
00:47:39
Precs i preguntes Regidors i Regidores
02:10:53
Precs i preguntes
02:15:36
Resposta a les preguntes d'interès general dels assistents.
02:15:38
Inicio de la sesión  Inici
00:00:00   1 Intervenció
A)  Part resolutiva
00:00:58   1 Intervenció
A8  Sol·licitud de subvenció convocada pel Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya referent a la millora i renovació de les xarxes d'abastament d'aigua en baixa dels municipis petits i mitjans de Catalunya en el marc de les ajudes europees NEXT GENERATION EU
00:01:39   2 Intervencions
A1  Lectura i aprovació de l'acta 6/2022 de la sessió ordinària del Ple de juny.
00:04:10   5 Intervencions
A2  Aprovació inicial reglament de funcionament del Consell d'infants del Bruc
00:04:36   6 Intervencions
A3  Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal núm. 08 reguladora de la prestació activitats socio-culturals.
00:17:43   7 Intervencions
A4  Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal núm. 40 reguladora de la taxa prestació del servei de menjador d'escola bressol.
00:20:09   6 Intervencions
A5  Adhesió a l'acord marc de serveis de manteniment d'aparells elevadors i subministrament d'elements substitutius amb destinació als ens locals de Catalunya (Exp. 2020.02).
00:28:07   5 Intervencions
A6  Aprovació de la xifra de població de l'exercici 2022.
00:29:57   5 Intervencions
A7  Aprovació dels dies festius de l'àmbit local per al 2023
00:30:54   9 Intervencions
B)  Moció de suport
00:35:40   Sense intervencions
B1  Moció de suport a la candidatura de la sardana a la llista representativa del patrimoni cultural immaterial de la humanitat de la UNESCO
00:35:44   5 Intervencions
B2  Moció per a l'impuls de l'agenda rural de Catalunya
00:37:31   5 Intervencions
C)  Part de control
00:45:30   Sense intervencions
C1  Donar compte dels Decret d'Alcaldia del núm. 425 al núm. 537, ambdós inclosos.
00:45:31   1 Intervenció
C2  Donar compte Decret d'Alcaldia núm. 491/2022, d'1 de juliol, d'aprovació de les bases i convocatòria del procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball d'auxiliars administratius/ves, per concurs-oposició lliure.
00:45:44   1 Intervenció
C3  Donar compte del PMP del segon trimestre 2022.
00:47:39   45 Intervencions
D)  Precs i preguntes Regidors i Regidores
02:10:53   3 Intervencions
E)  Precs i preguntes
02:15:36   Sense intervencions
E  Resposta a les preguntes d'interès general dels assistents.
02:15:38   1 Intervenció
Fin de la sesión  Fi
03:16:18   Sense intervencions
<