Sessió plenària ordinària dimecres 20 de juliol de 2022

Durada: 03:16:18
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
A) Part resolutiva
  00:00:58 1 Intervenció
A8 Sol·licitud de subvenció convocada pel Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya referent a la millora i renovació de les xarxes d'abastament d'aigua en baixa dels municipis petits i mitjans de Catalunya en el marc de les ajudes europees NEXT GENERATION EU
  00:01:39 2 Intervencions
A1 Lectura i aprovació de l'acta 6/2022 de la sessió ordinària del Ple de juny.
  00:04:10 5 Intervencions
A2 Aprovació inicial reglament de funcionament del Consell d'infants del Bruc
  00:04:36 6 Intervencions
A3 Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal núm. 08 reguladora de la prestació activitats socio-culturals.
  00:17:43 7 Intervencions
A4 Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal núm. 40 reguladora de la taxa prestació del servei de menjador d'escola bressol.
  00:20:09 6 Intervencions
A5 Adhesió a l'acord marc de serveis de manteniment d'aparells elevadors i subministrament d'elements substitutius amb destinació als ens locals de Catalunya (Exp. 2020.02).
  00:28:07 5 Intervencions
A6 Aprovació de la xifra de població de l'exercici 2022.
  00:29:57 5 Intervencions
A7 Aprovació dels dies festius de l'àmbit local per al 2023
  00:30:54 9 Intervencions
B) Moció de suport
  00:35:40 Sense intervencions
B1 Moció de suport a la candidatura de la sardana a la llista representativa del patrimoni cultural immaterial de la humanitat de la UNESCO
  00:35:44 5 Intervencions
B2 Moció per a l'impuls de l'agenda rural de Catalunya
  00:37:31 5 Intervencions
C) Part de control
  00:45:30 Sense intervencions
C1 Donar compte dels Decret d'Alcaldia del núm. 425 al núm. 537, ambdós inclosos.
  00:45:31 1 Intervenció
C2 Donar compte Decret d'Alcaldia núm. 491/2022, d'1 de juliol, d'aprovació de les bases i convocatòria del procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball d'auxiliars administratius/ves, per concurs-oposició lliure.
  00:45:44 1 Intervenció
C3 Donar compte del PMP del segon trimestre 2022.
  00:47:39 45 Intervencions
D) Precs i preguntes Regidors i Regidores
  02:10:53 3 Intervencions
E) Precs i preguntes
  02:15:36 Sense intervencions
E Resposta a les preguntes d'interès general dels assistents.
  02:15:38 1 Intervenció
Fin de la sesión Fi
  03:16:18 Sense intervencions