Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Estadístiques
Documents
Inici
Part resolutiva
00:00:16
Lectura i aprovació de l'acta 5/2022 de la sessió ordinària del Ple de maig.
00:00:19
Aprovació de l'adhesió a la primera pròrroga del contracte 2019.03-d1 de l'acord marc de subministrament d'energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. 2019.03).
00:00:56
Aprovació de l'ordenança fiscal núm. 25 reguladora de la taxa prestació del servei d'escola bressol.
00:02:22
Aprovació de l'ordenança fiscal núm. 41 reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari relativa a la prestació de servei de recàrrega de vehicles elèctrics en estacions de recàrrega de titularitat municipal.
00:09:03
Aprovació del pressupost 2022.
00:11:38
Aprovació de la declaració de compatibilitat de funcionària municipal.
00:49:18
Moció de suport
00:50:34
Moció de rebuig a l'avantprojecte per a "l'adequació, reforma i conservació de l'autovia
00:50:38
Moció municipis en defensa de la sanitat pública.
01:00:46
Moció en defensa dels Jutjats de Pau.
01:07:38
Part de control
01:12:55
Donar compte dels Decret d'Alcaldia del núm. 364 al núm. 424, ambdós inclosos.
01:12:57
Precs i preguntes Regidors i Regidores
01:15:19
Precs i preguntes
01:26:16
Resposta a les preguntes d'interès general dels assistents.
01:26:18
Inici  Inici
00:00:14   1 Intervenció
A)  Part resolutiva
00:00:16   Sense intervencions
A1  Lectura i aprovació de l'acta 5/2022 de la sessió ordinària del Ple de maig.
00:00:19   7 Intervencions
A2  Aprovació de l'adhesió a la primera pròrroga del contracte 2019.03-d1 de l'acord marc de subministrament d'energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. 2019.03).
00:00:56   7 Intervencions
A3  Aprovació de l'ordenança fiscal núm. 25 reguladora de la taxa prestació del servei d'escola bressol.
00:02:22   2 Intervencions
A4  Aprovació de l'ordenança fiscal núm. 41 reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari relativa a la prestació de servei de recàrrega de vehicles elèctrics en estacions de recàrrega de titularitat municipal.
00:09:03   6 Intervencions
A5  Aprovació del pressupost 2022.
00:11:38   11 Intervencions
A6  Aprovació de la declaració de compatibilitat de funcionària municipal.
00:49:18   7 Intervencions
B)  Moció de suport
00:50:34   Sense intervencions
B1  Moció de rebuig a l'avantprojecte per a 'l'adequació, reforma i conservació de l'autovia
00:50:38   10 Intervencions
B2  Moció municipis en defensa de la sanitat pública.
01:00:46   8 Intervencions
B3  Moció en defensa dels Jutjats de Pau.
01:07:38   7 Intervencions
C)  Part de control
01:12:55   Sense intervencions
C1  Donar compte dels Decret d'Alcaldia del núm. 364 al núm. 424, ambdós inclosos.
01:12:57   4 Intervencions
D)  Precs i preguntes Regidors i Regidores
01:15:19   14 Intervencions
E)  Precs i preguntes
01:26:16   Sense intervencions
E1  Resposta a les preguntes d'interès general dels assistents.
01:26:18   1 Intervenció
<