Sessió plenària ordinària dimecres 15 de juny de 2022

Durada: 02:08:13
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Inici Inici
  00:00:14 1 Intervenció
A) Part resolutiva
  00:00:16 Sense intervencions
A1 Lectura i aprovació de l'acta 5/2022 de la sessió ordinària del Ple de maig.
  00:00:19 7 Intervencions
A2 Aprovació de l'adhesió a la primera pròrroga del contracte 2019.03-d1 de l'acord marc de subministrament d'energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. 2019.03).
  00:00:56 7 Intervencions
A3 Aprovació de l'ordenança fiscal núm. 25 reguladora de la taxa prestació del servei d'escola bressol.
  00:02:22 2 Intervencions
A4 Aprovació de l'ordenança fiscal núm. 41 reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari relativa a la prestació de servei de recàrrega de vehicles elèctrics en estacions de recàrrega de titularitat municipal.
  00:09:03 6 Intervencions
A5 Aprovació del pressupost 2022.
  00:11:38 11 Intervencions
A6 Aprovació de la declaració de compatibilitat de funcionària municipal.
  00:49:18 7 Intervencions
B) Moció de suport
  00:50:34 Sense intervencions
B1 Moció de rebuig a l'avantprojecte per a "l'adequació, reforma i conservació de l'autovia
  00:50:38 10 Intervencions
B2 Moció municipis en defensa de la sanitat pública.
  01:00:46 8 Intervencions
B3 Moció en defensa dels Jutjats de Pau.
  01:07:38 7 Intervencions
C) Part de control
  01:12:55 Sense intervencions
C1 Donar compte dels Decret d'Alcaldia del núm. 364 al núm. 424, ambdós inclosos.
  01:12:57 4 Intervencions
D) Precs i preguntes Regidors i Regidores
  01:15:19 14 Intervencions
E) Precs i preguntes
  01:26:16 Sense intervencions
E1 Resposta a les preguntes d'interès general dels assistents.
  01:26:18 1 Intervenció