Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Estadístiques
Documents
Inici
Convocar sessió ORDINÀRIA del Ple de la Corporació, pel dimecres dia 18 de maig de 2022, a les 20:00 hores, i que es desenvoluparà de forma presencial, per a tractar els temes que figuren en el següent ORDRE DEL DIA:
Part resolutiva
00:00:33
Lectura i aprovació de l'acta 4/2022 de la sessió ordinària del Ple d'abril.
00:02:21
Aprovació d'incoació del procediment per la declaració d'arbres d'interès local (AIL) i incoació del procediment per la declaració d'arbres monumentals.
00:02:54
Aprovació de la modificació pressupostària núm. 11/2022 per la modalitat de crèdit extraordinari.
00:13:41
Moció de suport
00:26:21
Part de control
00:28:16
Donar compte dels Decret d'Alcaldia del núm. 274 al núm. 363, ambdós inclosos.
00:28:18
Precs i preguntes Regidors i Regidores
00:34:51
Precs i preguntes
00:59:09
Resposta a les preguntes d'interès general dels assistents.
00:59:12
Inicio de la sesión  Inici
00:00:00   Sense intervencions
A)  Part resolutiva
00:00:33   1 Intervenció
A1  Lectura i aprovació de l'acta 4/2022 de la sessió ordinària del Ple d'abril.
00:02:21   3 Intervencions
A2  Aprovació d'incoació del procediment per la declaració d'arbres d'interès local (AIL) i incoació del procediment per la declaració d'arbres monumentals.
00:02:54   12 Intervencions
A3  Aprovació de la modificació pressupostària núm. 11/2022 per la modalitat de crèdit extraordinari.
00:13:41   8 Intervencions
B)  Moció de suport
00:26:21   1 Intervenció
C)  Part de control
00:28:16   Sense intervencions
C1  Donar compte dels Decret d'Alcaldia del núm. 274 al núm. 363, ambdós inclosos.
00:28:18   8 Intervencions
D)  Precs i preguntes Regidors i Regidores
00:34:51   22 Intervencions
E)  Precs i preguntes
00:59:09   Sense intervencions
E1  Resposta a les preguntes d'interès general dels assistents.
00:59:12   Sense intervencions
Fin de la sesión  Fi
01:20:27   Sense intervencions
<