Sessió plenària ordinària dimecres 18 de maig de 2022

Durada: 01:20:27
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 Sense intervencions
A) Part resolutiva
  00:00:33 1 Intervenció
A1 Lectura i aprovació de l'acta 4/2022 de la sessió ordinària del Ple d'abril.
  00:02:21 3 Intervencions
A2 Aprovació d'incoació del procediment per la declaració d'arbres d'interès local (AIL) i incoació del procediment per la declaració d'arbres monumentals.
  00:02:54 12 Intervencions
A3 Aprovació de la modificació pressupostària núm. 11/2022 per la modalitat de crèdit extraordinari.
  00:13:41 8 Intervencions
B) Moció de suport
  00:26:21 1 Intervenció
C) Part de control
  00:28:16 Sense intervencions
C1 Donar compte dels Decret d'Alcaldia del núm. 274 al núm. 363, ambdós inclosos.
  00:28:18 8 Intervencions
D) Precs i preguntes Regidors i Regidores
  00:34:51 22 Intervencions
E) Precs i preguntes
  00:59:09 Sense intervencions
E1 Resposta a les preguntes d'interès general dels assistents.
  00:59:12 Sense intervencions
Fin de la sesión Fi
  01:20:27 Sense intervencions