Sessió plenària ordinària dimecres 20 d'abril de 2022

Durada: 02:30:21
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 Sense intervencions
A) Part resolutiva
  00:00:27 1 Intervenció
A1 Lectura i aprovació de l'acta 3/2022 de la sessió ordinària del Ple de març
  00:00:50 2 Intervencions
A2 Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 4 per la modalitat de crèdit extraordinari.
  00:01:31 13 Intervencions
A3 Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 8 per la modalitat de crèdit extraordinari.
  00:16:46 28 Intervencions
B) Part de control
  00:38:43 Sense intervencions
B1 Donar compte dels Decret d'Alcaldia del núm. 171 al núm. 273, ambdós inclosos.
  00:38:44 22 Intervencions
B2 Donar compte del PMP 1r trimestre 2022.
  01:02:21 1 Intervenció
C) Precs i preguntes Regidors i Regidores
  01:02:28 30 Intervencions
D) Precs i preguntes
  01:48:59 Sense intervencions
D1 Resposta a les preguntes d'interès general dels assistents.
  01:49:00 1 Intervenció
Fin de la sesión Fi
  02:30:21 Sense intervencions