Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Estadístiques
Documents
Inici
Part resolutiva
00:03:58
Lectura i aprovació de l'acta 2/2022 de la sessió ordinària del Ple de febrer.
00:04:01
Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 4 per la modalitat de crèdit extraordinari.
00:04:51
Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 5 per la modalitat de crèdit extraordinari.
01:11:17
Aprovació del Patrimoni municipal de sòl i habitatge.
01:21:08
Aprovació de l'Ordenança municipal reguladora de l'Edificació i Paisatge urbà.
01:23:49
Aprovació inicial de la modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament del Bruc en l'àmbit de la urbanització de Montserrat Parc (exp. núm. 2252-0004/2021).
01:27:25
Moció de suport
01:58:44
Moció de suport moció per a donar suport a les mesures contra l'exclusió financera.
01:59:00
Moció per la defensa del medi natural.
02:07:15
Part de control
02:12:19
Donar compte dels Decrets d'Alcaldia del núm. 096 al núm. 170, ambdós inclosos.
02:12:21
Donar compte expressa del Decret d'Alcaldia núm. 166, d'11 de març de 2022 de liquidació del pressupost de l'exercici 2021.
02:12:27
Donar compte expressa del Decret d'Alcaldia núm. 160, de 9 de març de 2022 d'aprovació de la convocatòria del procediment obert per la prestació del servei per a la realització d'un estudi socioeconòmic de la urbanització de Montserrat Parc del Bruc.
02:12:42
Precs i preguntes Regidors i Regidores
02:20:37
Precs i preguntes
Resposta a les preguntes d'interès general dels ciutadans relacionades amb la situació de crisi sanitària i de l'estat d'alarma prèviament rebudes pels canals habilitats de manera excepcional per l'Ajuntament i altres qüestions d'interès general.
02:46:06
Resposta a les preguntes d'interès general dels assistents.
02:46:11
Inicio de la sesión  Inici
00:00:01   1 Intervenció
A)  Part resolutiva
00:03:58   Sense intervencions
A1  Lectura i aprovació de l'acta 2/2022 de la sessió ordinària del Ple de febrer.
00:04:01   7 Intervencions
A2  Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 4 per la modalitat de crèdit extraordinari.
00:04:51   65 Intervencions
A3  Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 5 per la modalitat de crèdit extraordinari.
01:11:17   13 Intervencions
A4  Aprovació del Patrimoni municipal de sòl i habitatge.
01:21:08   6 Intervencions
A5  Aprovació de l'Ordenança municipal reguladora de l'Edificació i Paisatge urbà.
01:23:49   8 Intervencions
A6  Aprovació inicial de la modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament del Bruc en l'àmbit de la urbanització de Montserrat Parc (exp. núm. 2252-0004/2021).
01:27:25   16 Intervencions
B)  Moció de suport
01:58:44   Sense intervencions
B1  Moció de suport moció per a donar suport a les mesures contra l'exclusió financera.
01:59:00   6 Intervencions
B2  Moció per la defensa del medi natural.
02:07:15   8 Intervencions
C)  Part de control
02:12:19   Sense intervencions
C1  Donar compte dels Decrets d'Alcaldia del núm. 096 al núm. 170, ambdós inclosos.
02:12:21   1 Intervenció
C2  Donar compte expressa del Decret d'Alcaldia núm. 166, d'11 de març de 2022 de liquidació del pressupost de l'exercici 2021.
02:12:27   Sense intervencions
C3  Donar compte expressa del Decret d'Alcaldia núm. 160, de 9 de març de 2022 d'aprovació de la convocatòria del procediment obert per la prestació del servei per a la realització d'un estudi socioeconòmic de la urbanització de Montserrat Parc del Bruc.
02:12:42   9 Intervencions
D)  Precs i preguntes Regidors i Regidores
02:20:37   17 Intervencions
E1  Resposta a les preguntes d'interès general dels ciutadans relacionades amb la situació de crisi sanitària i de l'estat d'alarma prèviament rebudes pels canals habilitats de manera excepcional per l'Ajuntament i altres qüestions d'interès general.
02:46:06   Sense intervencions
E2  Resposta a les preguntes d'interès general dels assistents.
02:46:11   1 Intervenció
<