Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Estadístiques
Documents
Inici
Part resolutiva
00:01:45
Lectura i aprovació de l'acta 11/2021 de la sessió ordinària del Ple de novembre.
00:01:46
Aprovació de la proposta d'increment de retribucions del personal funcionari al 2% en tots els conceptes salarials respecte dels vigents a 31 de desembre de 2021.
00:03:57
Aprovació inicial de l'Ordenança Municipal de l'Edificació i Paisatge Urbà.
00:05:47
Aprovació del conveni de col·laboració per a la prestació de serveis del Departament de Benestar social i atenció a la ciutadania del Consell Comarcal de l'Anoia i l'Ajuntament del Bruc.
00:22:55
Aprovació del conveni de col·laboració per a la prestació de serveis del Departament de Joventut del Consell Comarcal de l'Anoia i l'Ajuntament del Bruc.
00:28:06
Aprovació provisional de modificació parcial d'ordenances fiscals.
00:31:07
Aprovació de la declaració d'interès especial o utilitat del municipi.
01:07:23
Part de control
01:13:30
Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia: de l'any 2021 del núm. 784 al núm. 933 (ambdós inclosos) i de l'any 2022 del núm. 001 al 044 (ambdós inclosos).
01:13:34
Donar compte del PMP 4rt trimestre 2021.
01:37:46
Donar compte de manera expressa del Decret d'Alcaldia núm. 920/2021, de 29 de desembre de 2021, d'aprovació del Plec de Clàusules Administratives i Prescripcions tècniques que regiran la licitació per la realització d'un estudi socioeconòmic de la urbanització Montserrat Parc.
01:38:01
Precs i preguntes Regidors i Regidores
01:42:25
Precs i preguntes
02:12:17
Resposta a les preguntes d'interès general dels ciutadans relacionades amb la situació de crisi sanitària i de l'estat d'alarma prèviament rebudes pels canals habilitats de manera excepcional per l'Ajuntament i altres qüestions d'interès general.
02:12:20
Resposta a les preguntes d'interès general dels assistents.
Inici  Inici
00:00:21   1 Intervenció
A)  Part resolutiva
00:01:45   Sense intervencions
A1  Lectura i aprovació de l'acta 11/2021 de la sessió ordinària del Ple de novembre.
00:01:46   15 Intervencions
A2  Aprovació de la proposta d'increment de retribucions del personal funcionari al 2% en tots els conceptes salarials respecte dels vigents a 31 de desembre de 2021.
00:03:57   19 Intervencions
A3  Aprovació inicial de l'Ordenança Municipal de l'Edificació i Paisatge Urbà.
00:05:47   16 Intervencions
A4  Aprovació del conveni de col·laboració per a la prestació de serveis del Departament de Benestar social i atenció a la ciutadania del Consell Comarcal de l'Anoia i l'Ajuntament del Bruc.
00:22:55   20 Intervencions
A5  Aprovació del conveni de col·laboració per a la prestació de serveis del Departament de Joventut del Consell Comarcal de l'Anoia i l'Ajuntament del Bruc.
00:28:06   20 Intervencions
A6  Aprovació provisional de modificació parcial d'ordenances fiscals.
00:31:07   68 Intervencions
A7  Aprovació de la declaració d'interès especial o utilitat del municipi.
01:07:23   17 Intervencions
B)  Part de control
01:13:30   1 Intervenció
B1  Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia: de l'any 2021 del núm. 784 al núm. 933 (ambdós inclosos) i de l'any 2022 del núm. 001 al 044 (ambdós inclosos).
01:13:34   22 Intervencions
B2  Donar compte del PMP 4rt trimestre 2021.
01:37:46   1 Intervenció
B3  Donar compte de manera expressa del Decret d'Alcaldia núm. 920/2021, de 29 de desembre de 2021, d'aprovació del Plec de Clàusules Administratives i Prescripcions tècniques que regiran la licitació per la realització d'un estudi socioeconòmic de la urbanització Montserrat Parc.
01:38:01   3 Intervencions
C)  Precs i preguntes Regidors i Regidores
01:42:25   32 Intervencions
D)  Precs i preguntes
02:12:17   Sense intervencions
D1  Resposta a les preguntes d'interès general dels ciutadans relacionades amb la situació de crisi sanitària i de l'estat d'alarma prèviament rebudes pels canals habilitats de manera excepcional per l'Ajuntament i altres qüestions d'interès general.
02:12:20   5 Intervencions
<