Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Estadístiques
Documents
Inici
Part resolutiva
00:01:23
Lectura i aprovació de l'acta 10/2021 de la sessió ordinària del Ple d'octubre.
00:01:25
Presa de possessió la nova regidora de Bruc Viu-Acord Municipal, en substitució per renúncia.
00:02:15
Aprovació conveni d'adhesió de la Xarxa d'Arxius Municipals.
00:03:11
Modificació pressupostària núm. 29/2021 per crèdit extraordinari.
00:05:17
Mocions de suport
00:10:35
Moció en relació a la sentència que anul·la el mètode de determinació de la base imposable de l'impost de la plusvàlua municipal.
00:10:40
Moció contra l'increment de preus de l'electricitat i per a la sobirania energètica.
00:16:46
Moció amb motiu del 25 de Novembre, Dia internacional contra la violència envers les dones.
00:21:47
Part de control
00:25:07
Donar compte dels Decret d'Alcaldia del núm. 697 al núm. 783, ambdós inclosos.
00:25:08
Donar compte del PMP del tercer trimestre de 2021.
00:42:34
Precs i preguntes Regidors i Regidores
00:42:55
Precs i preguntes
01:28:14
Resposta a les preguntes d'interès general dels ciutadans relacionades amb la situació de crisi sanitària i de l'estat d'alarma prèviament rebudes pels canals habilitats de manera excepcional per l'Ajuntament i altres qüestions d'interès general.
01:28:19
Resposta a les preguntes d'interès general dels assistents.
01:28:21
Inicio de la sesión  Inici
00:00:00   1 Intervenció
A)  Part resolutiva
00:01:23   Sense intervencions
A1  Lectura i aprovació de l'acta 10/2021 de la sessió ordinària del Ple d'octubre.
00:01:25   1 Intervenció
A2  Presa de possessió la nova regidora de Bruc Viu-Acord Municipal, en substitució per renúncia.
00:02:15   3 Intervencions
A3  Aprovació conveni d'adhesió de la Xarxa d'Arxius Municipals.
00:03:11   3 Intervencions
A4  Modificació pressupostària núm. 29/2021 per crèdit extraordinari.
00:05:17   8 Intervencions
B)  Mocions de suport
00:10:35   Sense intervencions
B1  Moció en relació a la sentència que anul·la el mètode de determinació de la base imposable de l'impost de la plusvàlua municipal.
00:10:40   3 Intervencions
B2  Moció contra l'increment de preus de l'electricitat i per a la sobirania energètica.
00:16:46   4 Intervencions
B3  Moció amb motiu del 25 de Novembre, Dia internacional contra la violència envers les dones.
00:21:47   3 Intervencions
C)  Part de control
00:25:07   Sense intervencions
C1  Donar compte dels Decret d'Alcaldia del núm. 697 al núm. 783, ambdós inclosos.
00:25:08   21 Intervencions
C2  Donar compte del PMP del tercer trimestre de 2021.
00:42:34   1 Intervenció
D)  Precs i preguntes Regidors i Regidores
00:42:55   43 Intervencions
E)  Precs i preguntes
01:28:14   1 Intervenció
E1  Resposta a les preguntes d'interès general dels ciutadans relacionades amb la situació de crisi sanitària i de l'estat d'alarma prèviament rebudes pels canals habilitats de manera excepcional per l'Ajuntament i altres qüestions d'interès general.
01:28:19   Sense intervencions
E2  Resposta a les preguntes d'interès general dels assistents.
01:28:21   9 Intervencions
Fin de la sesión  Fi
02:14:56   Sense intervencions
<