Sessió plenària ordinària dimecres 17 de novembre de 2021

Durada: 02:14:56
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
A) Part resolutiva
  00:01:23 Sense intervencions
A1 Lectura i aprovació de l'acta 10/2021 de la sessió ordinària del Ple d'octubre.
  00:01:25 1 Intervenció
A2 Presa de possessió la nova regidora de Bruc Viu-Acord Municipal, en substitució per renúncia.
  00:02:15 3 Intervencions
A3 Aprovació conveni d'adhesió de la Xarxa d'Arxius Municipals.
  00:03:11 3 Intervencions
A4 Modificació pressupostària núm. 29/2021 per crèdit extraordinari.
  00:05:17 8 Intervencions
B) Mocions de suport
  00:10:35 Sense intervencions
B1 Moció en relació a la sentència que anul·la el mètode de determinació de la base imposable de l'impost de la plusvàlua municipal.
  00:10:40 3 Intervencions
B2 Moció contra l'increment de preus de l'electricitat i per a la sobirania energètica.
  00:16:46 4 Intervencions
B3 Moció amb motiu del 25 de Novembre, Dia internacional contra la violència envers les dones.
  00:21:47 3 Intervencions
C) Part de control
  00:25:07 Sense intervencions
C1 Donar compte dels Decret d'Alcaldia del núm. 697 al núm. 783, ambdós inclosos.
  00:25:08 21 Intervencions
C2 Donar compte del PMP del tercer trimestre de 2021.
  00:42:34 1 Intervenció
D) Precs i preguntes Regidors i Regidores
  00:42:55 43 Intervencions
E) Precs i preguntes
  01:28:14 1 Intervenció
E1 Resposta a les preguntes d'interès general dels ciutadans relacionades amb la situació de crisi sanitària i de l'estat d'alarma prèviament rebudes pels canals habilitats de manera excepcional per l'Ajuntament i altres qüestions d'interès general.
  01:28:19 Sense intervencions
E2 Resposta a les preguntes d'interès general dels assistents.
  01:28:21 9 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  02:14:56 Sense intervencions