Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Estadístiques
Documents
Inici
Part resolutiva
00:01:18
Lectura i aprovació de l'acta 09/2021 de la sessió ordinària del Ple de setembre.
00:01:20
Aprovació provisional la modificació de les Ordenances fiscals per a l'exercici 2022.
00:01:55
Aprovació de baixa de drets reconeguts en exercicis anteriors.
00:05:51
Part de control
00:07:43
Donar compte dels Decret d'Alcaldia del núm. 596 al núm. 696, ambdós inclosos.
00:07:46
Donar compte de la renúncia al càrrec de Regidora.
00:08:11
Precs i preguntes Regidors i Regidores
00:22:36
Precs i preguntes
00:51:08
Resposta a les preguntes d'interès general dels ciutadans relacionades amb la situació de crisi sanitària i de l'estat d'alarma prèviament rebudes pels canals habilitats de manera excepcional per l'Ajuntament i altres qüestions d'interès general.
00:51:11
Resposta a les preguntes d'interès general dels assistents.
00:51:16
Inicio de la sesión  Inici
00:00:00   1 Intervenció
A)  Part resolutiva
00:01:18   Sense intervencions
A1  Lectura i aprovació de l'acta 09/2021 de la sessió ordinària del Ple de setembre.
00:01:20   1 Intervenció
A2  Aprovació provisional la modificació de les Ordenances fiscals per a l'exercici 2022.
00:01:55   6 Intervencions
A3  Aprovació de baixa de drets reconeguts en exercicis anteriors.
00:05:51   5 Intervencions
B)  Part de control
00:07:43   1 Intervenció
B1  Donar compte dels Decret d'Alcaldia del núm. 596 al núm. 696, ambdós inclosos.
00:07:46   5 Intervencions
B2  Donar compte de la renúncia al càrrec de Regidora.
00:08:11   8 Intervencions
C)  Precs i preguntes Regidors i Regidores
00:22:36   20 Intervencions
D)  Precs i preguntes
00:51:08   Sense intervencions
D1  Resposta a les preguntes d'interès general dels ciutadans relacionades amb la situació de crisi sanitària i de l'estat d'alarma prèviament rebudes pels canals habilitats de manera excepcional per l'Ajuntament i altres qüestions d'interès general.
00:51:11   Sense intervencions
D2  Resposta a les preguntes d'interès general dels assistents.
00:51:16   1 Intervenció
Fin de la sesión  Fi
01:23:51   Sense intervencions
<