Sessió plenària ordinària dimecres 20 d'octubre de 2021

Durada: 01:23:51
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
A) Part resolutiva
  00:01:18 Sense intervencions
A1 Lectura i aprovació de l'acta 09/2021 de la sessió ordinària del Ple de setembre.
  00:01:20 1 Intervenció
A2 Aprovació provisional la modificació de les Ordenances fiscals per a l'exercici 2022.
  00:01:55 6 Intervencions
A3 Aprovació de baixa de drets reconeguts en exercicis anteriors.
  00:05:51 5 Intervencions
B) Part de control
  00:07:43 1 Intervenció
B1 Donar compte dels Decret d'Alcaldia del núm. 596 al núm. 696, ambdós inclosos.
  00:07:46 5 Intervencions
B2 Donar compte de la renúncia al càrrec de Regidora.
  00:08:11 8 Intervencions
C) Precs i preguntes Regidors i Regidores
  00:22:36 20 Intervencions
D) Precs i preguntes
  00:51:08 Sense intervencions
D1 Resposta a les preguntes d'interès general dels ciutadans relacionades amb la situació de crisi sanitària i de l'estat d'alarma prèviament rebudes pels canals habilitats de manera excepcional per l'Ajuntament i altres qüestions d'interès general.
  00:51:11 Sense intervencions
D2 Resposta a les preguntes d'interès general dels assistents.
  00:51:16 1 Intervenció
Fin de la sesión Fi
  01:23:51 Sense intervencions