Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Estadístiques
Documents
Inici
Part resolutiva
00:28:10
Lectura i aprovació de l'acta 08/2021 de la sessió ordinària del Ple de juliol.
00:28:12
Aprovació del compte general 2020.
00:29:07
Modificació pressupostària núm. 25/2021, per transferència de crèdit.
01:10:46
Modificació pressupostària núm. 26/2021, per crèdit extraordinari.
01:24:57
Modificació pressupostària núm. 27/2021, per crèdit extraordinari.
01:29:59
Conveni/acord d'encàrrec de gestió entre el consell comarcal de l'Anoia i l'ajuntament pel programa d'envelliment actiu.
01:37:15
Moció de suport
01:43:32
Moció de suport per la Setmana europea per l'energia sostenible 2021.
01:43:34
Part de control
01:51:40
Donar compte dels Decret d'Alcaldia del núm. 511 al núm. 595, ambdós inclosos.
01:51:41
Donar compte del PMP del segon trimestre 2021.
02:18:50
Precs i preguntes Regidors i Regidores
02:19:02
Precs i preguntes
03:32:20
Resposta a les preguntes d'interès general dels ciutadans relacionades amb la situació de crisi sanitària i de l'estat d'alarma prèviament rebudes pels canals habilitats de manera excepcional per l'Ajuntament i altres qüestions d'interès general.
03:32:23
Resposta a les preguntes d'interès general dels assistents.
03:37:47
Inicio de la sesión  Inici
00:24:53   1 Intervenció
A)  Part resolutiva
00:28:10   Sense intervencions
A1  Lectura i aprovació de l'acta 08/2021 de la sessió ordinària del Ple de juliol.
00:28:12   3 Intervencions
A2  Aprovació del compte general 2020.
00:29:07   21 Intervencions
A3  Modificació pressupostària núm. 25/2021, per transferència de crèdit.
01:10:46   15 Intervencions
A4  Modificació pressupostària núm. 26/2021, per crèdit extraordinari.
01:24:57   4 Intervencions
A5  Modificació pressupostària núm. 27/2021, per crèdit extraordinari.
01:29:59   5 Intervencions
A6  Conveni/acord d'encàrrec de gestió entre el consell comarcal de l'Anoia i l'ajuntament pel programa d'envelliment actiu.
01:37:15   7 Intervencions
B)  Moció de suport
01:43:32   Sense intervencions
B1  Moció de suport per la Setmana europea per l'energia sostenible 2021.
01:43:34   5 Intervencions
C)  Part de control
01:51:40   Sense intervencions
C1  Donar compte dels Decret d'Alcaldia del núm. 511 al núm. 595, ambdós inclosos.
01:51:41   38 Intervencions
C2  Donar compte del PMP del segon trimestre 2021.
02:18:50   1 Intervenció
D)  Precs i preguntes Regidors i Regidores
02:19:02   61 Intervencions
E)  Precs i preguntes
03:32:20   Sense intervencions
E1  Resposta a les preguntes d'interès general dels ciutadans relacionades amb la situació de crisi sanitària i de l'estat d'alarma prèviament rebudes pels canals habilitats de manera excepcional per l'Ajuntament i altres qüestions d'interès general.
03:32:23   1 Intervenció
E2  Resposta a les preguntes d'interès general dels assistents.
03:37:47   1 Intervenció
Fin de la sesión  Fi
03:43:30   Sense intervencions
<