Sessió plenària ordinària dimecres 15 de setembre de 2021

Durada: 03:43:30
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Inicio de la sesión Inici
  00:24:53 1 Intervenció
A) Part resolutiva
  00:28:10 Sense intervencions
A1 Lectura i aprovació de l'acta 08/2021 de la sessió ordinària del Ple de juliol.
  00:28:12 3 Intervencions
A2 Aprovació del compte general 2020.
  00:29:07 21 Intervencions
A3 Modificació pressupostària núm. 25/2021, per transferència de crèdit.
  01:10:46 15 Intervencions
A4 Modificació pressupostària núm. 26/2021, per crèdit extraordinari.
  01:24:57 4 Intervencions
A5 Modificació pressupostària núm. 27/2021, per crèdit extraordinari.
  01:29:59 5 Intervencions
A6 Conveni/acord d'encàrrec de gestió entre el consell comarcal de l'Anoia i l'ajuntament pel programa d'envelliment actiu.
  01:37:15 7 Intervencions
B) Moció de suport
  01:43:32 Sense intervencions
B1 Moció de suport per la Setmana europea per l'energia sostenible 2021.
  01:43:34 5 Intervencions
C) Part de control
  01:51:40 Sense intervencions
C1 Donar compte dels Decret d'Alcaldia del núm. 511 al núm. 595, ambdós inclosos.
  01:51:41 38 Intervencions
C2 Donar compte del PMP del segon trimestre 2021.
  02:18:50 1 Intervenció
D) Precs i preguntes Regidors i Regidores
  02:19:02 61 Intervencions
E) Precs i preguntes
  03:32:20 Sense intervencions
E1 Resposta a les preguntes d'interès general dels ciutadans relacionades amb la situació de crisi sanitària i de l'estat d'alarma prèviament rebudes pels canals habilitats de manera excepcional per l'Ajuntament i altres qüestions d'interès general.
  03:32:23 1 Intervenció
E2 Resposta a les preguntes d'interès general dels assistents.
  03:37:47 1 Intervenció
Fin de la sesión Fi
  03:43:30 Sense intervencions