Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Estadístiques
Documents
Inici
Part resolutiva
00:00:35
Lectura i aprovació de l'acta 07/2021 de la sessió ordinària del Ple de juny
00:05:08
Aprovació de la modificació del pressupost núm. 16/2021 en la modalitat de transferència de crèdit
00:10:56
Aprovació de la modificació del pressupost núm. 17/2021 en la modalitat de transferència de crèdit
00:30:15
Aprovació de la modificació del pressupost núm. 19/2021, en la modalitat de crèdit extraordinari.
00:49:03
Aprovació de la modificació parcial de la plantilla de personal
00:54:10
Aprovació xifra de població a data 1 de gener de 2021
01:02:23
Aprovació dels festius locals per al 2022
01:03:05
Part de control
01:04:42
Donar compte dels Decret d'Alcaldia del núm. 438 al núm. 510, ambdós inclosos.
01:04:44
Precs i preguntes Regidors i Regidores
01:13:41
Precs i preguntes
02:33:37
Resposta a les preguntes d'interès general dels ciutadans relacionades amb la situació de crisi sanitària i de l'estat d'alarma prèviament rebudes pels canals habilitats de manera excepcional per l'Ajuntament i altres qüestions d'interès general.
02:33:38
Resposta a les preguntes d'interès general dels assistents.
02:45:23
Inicio de la sesión  Inici
00:00:00   1 Intervenció
A)  Part resolutiva
00:00:35   Sense intervencions
A1  Lectura i aprovació de l'acta 07/2021 de la sessió ordinària del Ple de juny
00:05:08   7 Intervencions
A2  Aprovació de la modificació del pressupost núm. 16/2021 en la modalitat de transferència de crèdit
00:10:56   15 Intervencions
A3  Aprovació de la modificació del pressupost núm. 17/2021 en la modalitat de transferència de crèdit
00:30:15   19 Intervencions
A4  Aprovació de la modificació del pressupost núm. 19/2021, en la modalitat de crèdit extraordinari.
00:49:03   5 Intervencions
A5  Aprovació de la modificació parcial de la plantilla de personal
00:54:10   10 Intervencions
A6  Aprovació xifra de població a data 1 de gener de 2021
01:02:23   1 Intervenció
A7  Aprovació dels festius locals per al 2022
01:03:05   1 Intervenció
B)  Part de control
01:04:42   1 Intervenció
B1  Donar compte dels Decret d'Alcaldia del núm. 438 al núm. 510, ambdós inclosos.
01:04:44   15 Intervencions
C)  Precs i preguntes Regidors i Regidores
01:13:41   47 Intervencions
D)  Precs i preguntes
02:33:37   Sense intervencions
D1  Resposta a les preguntes d'interès general dels ciutadans relacionades amb la situació de crisi sanitària i de l'estat d'alarma prèviament rebudes pels canals habilitats de manera excepcional per l'Ajuntament i altres qüestions d'interès general.
02:33:38   3 Intervencions
D2  Resposta a les preguntes d'interès general dels assistents.
02:45:23   Sense intervencions
Fin de la sesión  Fi
03:00:43   Sense intervencions
<