Sessió plenària ordinària dimecres 21 de juliol de 2021

Durada: 03:00:43
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
A) Part resolutiva
  00:00:35 Sense intervencions
A1 Lectura i aprovació de l'acta 07/2021 de la sessió ordinària del Ple de juny
  00:05:08 7 Intervencions
A2 Aprovació de la modificació del pressupost núm. 16/2021 en la modalitat de transferència de crèdit
  00:10:56 15 Intervencions
A3 Aprovació de la modificació del pressupost núm. 17/2021 en la modalitat de transferència de crèdit
  00:30:15 19 Intervencions
A4 Aprovació de la modificació del pressupost núm. 19/2021, en la modalitat de crèdit extraordinari.
  00:49:03 5 Intervencions
A5 Aprovació de la modificació parcial de la plantilla de personal
  00:54:10 10 Intervencions
A6 Aprovació xifra de població a data 1 de gener de 2021
  01:02:23 1 Intervenció
A7 Aprovació dels festius locals per al 2022
  01:03:05 1 Intervenció
B) Part de control
  01:04:42 1 Intervenció
B1 Donar compte dels Decret d'Alcaldia del núm. 438 al núm. 510, ambdós inclosos.
  01:04:44 15 Intervencions
C) Precs i preguntes Regidors i Regidores
  01:13:41 47 Intervencions
D) Precs i preguntes
  02:33:37 Sense intervencions
D1 Resposta a les preguntes d'interès general dels ciutadans relacionades amb la situació de crisi sanitària i de l'estat d'alarma prèviament rebudes pels canals habilitats de manera excepcional per l'Ajuntament i altres qüestions d'interès general.
  02:33:38 3 Intervencions
D2 Resposta a les preguntes d'interès general dels assistents.
  02:45:23 Sense intervencions
Fin de la sesión Fi
  03:00:43 Sense intervencions