Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Estadístiques
Documents
Inici
Part resolutiva
00:01:32
Lectura i aprovació de l'acta 06/2021 de la sessió ordinària del Ple de maig.
00:06:29
Aprovació del conveni/acord d'encàrrec de gestió entre l'ajuntament del Bruc i el Consell comarcal de l'anoia per a l'execució d'actuacions en el marc del programa "treball, talent i tecnologia"
00:06:51
Aprovació del conveni de col·laboració entre el departament d'interior de la Generalitat de Catalunya i l'ajuntament del Bruc per a la seva adhesió a la xarxa de radiocomunicacions d'emergències i seguretat de Catalunya (rescat) per a la coordinació en matèria de protecció civil.
00:09:39
Proposta de modificació de funcionament de la sessió ordinària del ple
00:11:36
Moció de suport
00:36:31
Moció per a la celebració de la setmana europea de la mobilitat sostenible i segura 2021.
00:48:35
Adhesió a la campanya #ThoEstasPerdent, de compromís de les corporacions locals per impulsar l'esport femení.
00:36:50
Acord municipal en defensa de la sanitat pública al Bruc.
00:50:26
Part de control
01:10:36
Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia: del núm. 335 al 437, ambdós inclosos.
01:10:37
Donar compte del Decret d'Alcaldia núm. 410/2021, d'aprovació inicial del projecte tècnic Projecte estació de bombament per l'Escola El Bruc i carrer 1 octubre.
01:10:54
Precs i preguntes Regidors i Regidores
01:36:29
Precs i preguntes
Resposta a les preguntes d'interès general dels ciutadans relacionades amb la situació de crisi sanitària i de l'estat d'alarma prèviament rebudes pels canals habilitats de manera excepcional per l'Ajuntament i altres qüestions d'interès general.
02:50:16
Resposta a les preguntes d'interès general dels assistents.
02:57:51
Inicio de la sesión  Inici
00:00:00   1 Intervenció
A)  Part resolutiva
00:01:32   1 Intervenció
A1  Lectura i aprovació de l'acta 06/2021 de la sessió ordinària del Ple de maig.
00:04:29   6 Intervencions
A2  Aprovació del conveni/acord d'encàrrec de gestió entre l'ajuntament del Bruc i el Consell comarcal de l'anoia per a l'execució d'actuacions en el marc del programa 'treball, talent i tecnologia'
00:06:51   4 Intervencions
A3  Aprovació del conveni de col·laboració entre el departament d'interior de la Generalitat de Catalunya i l'ajuntament del Bruc per a la seva adhesió a la xarxa de radiocomunicacions d'emergències i seguretat de Catalunya (rescat) per a la coordinació en matèria de protecció civil.
00:09:39   6 Intervencions
A4  Proposta de modificació de funcionament de la sessió ordinària del ple
00:11:36   19 Intervencions
B)  Moció de suport
00:36:31   1 Intervenció
B2  Adhesió a la campanya #ThoEstasPerdent, de compromís de les corporacions locals per impulsar l'esport femení.
00:36:50   8 Intervencions
B1  Moció per a la celebració de la setmana europea de la mobilitat sostenible i segura 2021.
00:48:35   5 Intervencions
B3  Acord municipal en defensa de la sanitat pública al Bruc.
00:50:26   11 Intervencions
C)  Part de control
01:10:36   Sense intervencions
C1  Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia: del núm. 335 al 437, ambdós inclosos.
01:10:37   1 Intervenció
C2  Donar compte del Decret d'Alcaldia núm. 410/2021, d'aprovació inicial del projecte tècnic Projecte estació de bombament per l'Escola El Bruc i carrer 1 octubre.
01:10:54   14 Intervencions
D)  Precs i preguntes Regidors i Regidores
01:36:29   67 Intervencions
E1  Resposta a les preguntes d'interès general dels ciutadans relacionades amb la situació de crisi sanitària i de l'estat d'alarma prèviament rebudes pels canals habilitats de manera excepcional per l'Ajuntament i altres qüestions d'interès general.
02:50:16   4 Intervencions
E2  Resposta a les preguntes d'interès general dels assistents.
02:57:51   14 Intervencions
Fin de la sesión  Fi
03:23:09   Sense intervencions
<