Sessió plenària ordinària dimecres 16 de juny de 2021

Durada: 03:23:09
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
A) Part resolutiva
  00:01:32 1 Intervenció
A1 Lectura i aprovació de l'acta 06/2021 de la sessió ordinària del Ple de maig.
  00:04:29 6 Intervencions
A2 Aprovació del conveni/acord d'encàrrec de gestió entre l'ajuntament del Bruc i el Consell comarcal de l'anoia per a l'execució d'actuacions en el marc del programa "treball, talent i tecnologia"
  00:06:51 4 Intervencions
A3 Aprovació del conveni de col·laboració entre el departament d'interior de la Generalitat de Catalunya i l'ajuntament del Bruc per a la seva adhesió a la xarxa de radiocomunicacions d'emergències i seguretat de Catalunya (rescat) per a la coordinació en matèria de protecció civil.
  00:09:39 6 Intervencions
A4 Proposta de modificació de funcionament de la sessió ordinària del ple
  00:11:36 19 Intervencions
B) Moció de suport
  00:36:31 1 Intervenció
B2 Adhesió a la campanya #ThoEstasPerdent, de compromís de les corporacions locals per impulsar l'esport femení.
  00:36:50 8 Intervencions
B1 Moció per a la celebració de la setmana europea de la mobilitat sostenible i segura 2021.
  00:48:35 5 Intervencions
B3 Acord municipal en defensa de la sanitat pública al Bruc.
  00:50:26 11 Intervencions
C) Part de control
  01:10:36 Sense intervencions
C1 Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia: del núm. 335 al 437, ambdós inclosos.
  01:10:37 1 Intervenció
C2 Donar compte del Decret d'Alcaldia núm. 410/2021, d'aprovació inicial del projecte tècnic Projecte estació de bombament per l'Escola El Bruc i carrer 1 octubre.
  01:10:54 14 Intervencions
D) Precs i preguntes Regidors i Regidores
  01:36:29 67 Intervencions
E1 Resposta a les preguntes d'interès general dels ciutadans relacionades amb la situació de crisi sanitària i de l'estat d'alarma prèviament rebudes pels canals habilitats de manera excepcional per l'Ajuntament i altres qüestions d'interès general.
  02:50:16 4 Intervencions
E2 Resposta a les preguntes d'interès general dels assistents.
  02:57:51 14 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  03:23:09 Sense intervencions