Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Estadístiques
Documents
Inici
Part resolutiva
00:02:17
Lectura i aprovació de l'acta 04/2021 de la sessió ordinària del Ple del 17 de març de 2021.
00:02:19
Aprovació del Pla d'autoprotecció del Casal Familiar.
00:06:29
Aprovació del projecte de divulgació ambiental de recuperació del Camí vell Can Ribera.
00:08:41
Aprovació inicial del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) del Bruc.
00:14:53
Aprovació Avantprojecte de l'Ordenança municipal de l'edificació.
01:12:24
Aprovació del Compte general 2019.
01:20:17
Mocions de suport
01:34:23
Part de control
01:34:24
Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia: del núm. 151 al núm. 237 (ambdós inclosos).
01:34:28
Donar compte del Decret de l'Alcaldia núm. 225/2021, del Pla municipal de Prevenció d'Incendis Forestals (PPI).
01:34:53
Donar compte del Decret de l'Alcaldia núm. 226/2021, del Pla municipal de Prevenció d'Incendis Forestals a les urbanitzacions-(PPU)-Nucli urbà del Bruc.
01:34:55
Precs i preguntes Regidors i Regidores
02:17:05
Precs i preguntes
02:35:07
Inici  Inici
00:00:09   3 Intervencions
A)  Part resolutiva
00:02:17   Sense intervencions
A1  Lectura i aprovació de l'acta 04/2021 de la sessió ordinària del Ple del 17 de març de 2021.
00:02:19   19 Intervencions
A2  Aprovació del Pla d'autoprotecció del Casal Familiar.
00:06:29   17 Intervencions
A3  Aprovació del projecte de divulgació ambiental de recuperació del Camí vell Can Ribera.
00:08:41   19 Intervencions
A4  Aprovació inicial del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) del Bruc.
00:14:53   31 Intervencions
A5  Aprovació Avantprojecte de l'Ordenança municipal de l'edificació.
01:12:24   21 Intervencions
A6  Aprovació del Compte general 2019.
01:20:17   37 Intervencions
B)  Mocions de suport
01:34:23   Sense intervencions
C)  Part de control
01:34:24   Sense intervencions
C1  Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia: del núm. 151 al núm. 237 (ambdós inclosos).
01:34:28   1 Intervenció
C2  Donar compte del Decret de l'Alcaldia núm. 225/2021, del Pla municipal de Prevenció d'Incendis Forestals (PPI).
01:34:53   1 Intervenció
C3  Donar compte del Decret de l'Alcaldia núm. 226/2021, del Pla municipal de Prevenció d'Incendis Forestals a les urbanitzacions-(PPU)-Nucli urbà del Bruc.
01:34:55   43 Intervencions
D)  Precs i preguntes Regidors i Regidores
02:17:05   17 Intervencions
E)  Precs i preguntes
02:35:07   5 Intervencions
<