Sessió plenària ordinària dimecres 21 d'abril de 2021

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Inici Inici
  00:00:09 3 Intervencions
A) Part resolutiva
  00:02:17 Sense intervencions
A1 Lectura i aprovació de l'acta 04/2021 de la sessió ordinària del Ple del 17 de març de 2021.
  00:02:19 19 Intervencions
A2 Aprovació del Pla d'autoprotecció del Casal Familiar.
  00:06:29 17 Intervencions
A3 Aprovació del projecte de divulgació ambiental de recuperació del Camí vell Can Ribera.
  00:08:41 19 Intervencions
A4 Aprovació inicial del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) del Bruc.
  00:14:53 31 Intervencions
A5 Aprovació Avantprojecte de l'Ordenança municipal de l'edificació.
  01:12:24 21 Intervencions
A6 Aprovació del Compte general 2019.
  01:20:17 37 Intervencions
B) Mocions de suport
  01:34:23 Sense intervencions
C) Part de control
  01:34:24 Sense intervencions
C1 Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia: del núm. 151 al núm. 237 (ambdós inclosos).
  01:34:28 1 Intervenció
C2 Donar compte del Decret de l'Alcaldia núm. 225/2021, del Pla municipal de Prevenció d'Incendis Forestals (PPI).
  01:34:53 1 Intervenció
C3 Donar compte del Decret de l'Alcaldia núm. 226/2021, del Pla municipal de Prevenció d'Incendis Forestals a les urbanitzacions-(PPU)-Nucli urbà del Bruc.
  01:34:55 43 Intervencions
D) Precs i preguntes Regidors i Regidores
  02:17:05 17 Intervencions
E) Precs i preguntes
  02:35:07 5 Intervencions