Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Estadístiques
Documents
Inici
Part resolutiva
00:02:24
Lectura i aprovació de l'acta 02/2021 de la sessió ordinària del Ple del 27 de gener de 2021.
00:02:28
Aprovació definitiva del Projecte constructiu nou dipòsit i substitució de les canonades en alta pel subministrament d'aigua potable i bassa de bombers a la urbanització Bruc Residencial.
00:04:04
Expropiació als efectes de l'execució del Projecte constructiu nou dipòsit i substitució de les canonades en alta pel subministrament d'aigua potable i bassa de bombers a la urbanització de Bruc Residencial.
01:01:34
Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament del Bruc i el Consell Comarcal de l'Anoia per la prestació dels serveis d'assistència tècnica en l'àmbit d'activitats.
01:04:39
Part de control
01:09:41
Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia: del núm. 033 al núm. 075 (ambdós inclosos).
01:09:44
Donar compte de manera expressa els Decrets de l'Alcaldia núm. 073 i 074 en matèria de personal.
01:09:51
Donar compte del PMP del 4t trimestre del 2020
01:10:07
Precs i preguntes Regidors i Regidores
01:19:53
Precs i preguntes
01:44:46
Resposta a les preguntes d'interès general dels ciutadans relacionades amb la situació de crisi sanitària i de l'estat d'alarma prèviament rebudes pels canals habilitats de manera excepcional per l'Ajuntament i altres qüestions d'interès general.
01:44:49
Inici  Inici
00:00:31   1 Intervenció
A)  Part resolutiva
00:02:24   Sense intervencions
A1  Lectura i aprovació de l'acta 02/2021 de la sessió ordinària del Ple del 27 de gener de 2021.
00:02:28   18 Intervencions
A2  Aprovació definitiva del Projecte constructiu nou dipòsit i substitució de les canonades en alta pel subministrament d'aigua potable i bassa de bombers a la urbanització Bruc Residencial.
00:04:04   54 Intervencions
A3  Expropiació als efectes de l'execució del Projecte constructiu nou dipòsit i substitució de les canonades en alta pel subministrament d'aigua potable i bassa de bombers a la urbanització de Bruc Residencial.
01:01:34   19 Intervencions
A4  Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament del Bruc i el Consell Comarcal de l'Anoia per la prestació dels serveis d'assistència tècnica en l'àmbit d'activitats.
01:04:39   18 Intervencions
B)  Part de control
01:09:41   1 Intervenció
B1  Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia: del núm. 033 al núm. 075 (ambdós inclosos).
01:09:44   Sense intervencions
B2  Donar compte de manera expressa els Decrets de l'Alcaldia núm. 073 i 074 en matèria de personal.
01:09:51   Sense intervencions
B3  Donar compte del PMP del 4t trimestre del 2020
01:10:07   11 Intervencions
C)  Precs i preguntes Regidors i Regidores
01:19:53   21 Intervencions
D)  Precs i preguntes
01:44:46   Sense intervencions
D1  Resposta a les preguntes d'interès general dels ciutadans relacionades amb la situació de crisi sanitària i de l'estat d'alarma prèviament rebudes pels canals habilitats de manera excepcional per l'Ajuntament i altres qüestions d'interès general.
01:44:49   1 Intervenció
<