Sessió plenària ordinària dimecres 17 de febrer de 2021

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Inici Inici
  00:00:31 1 Intervenció
A) Part resolutiva
  00:02:24 Sense intervencions
A1 Lectura i aprovació de l'acta 02/2021 de la sessió ordinària del Ple del 27 de gener de 2021.
  00:02:28 18 Intervencions
A2 Aprovació definitiva del Projecte constructiu nou dipòsit i substitució de les canonades en alta pel subministrament d'aigua potable i bassa de bombers a la urbanització Bruc Residencial.
  00:04:04 54 Intervencions
A3 Expropiació als efectes de l'execució del Projecte constructiu nou dipòsit i substitució de les canonades en alta pel subministrament d'aigua potable i bassa de bombers a la urbanització de Bruc Residencial.
  01:01:34 19 Intervencions
A4 Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament del Bruc i el Consell Comarcal de l'Anoia per la prestació dels serveis d'assistència tècnica en l'àmbit d'activitats.
  01:04:39 18 Intervencions
B) Part de control
  01:09:41 1 Intervenció
B1 Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia: del núm. 033 al núm. 075 (ambdós inclosos).
  01:09:44 Sense intervencions
B2 Donar compte de manera expressa els Decrets de l'Alcaldia núm. 073 i 074 en matèria de personal.
  01:09:51 Sense intervencions
B3 Donar compte del PMP del 4t trimestre del 2020
  01:10:07 11 Intervencions
C) Precs i preguntes Regidors i Regidores
  01:19:53 21 Intervencions
D) Precs i preguntes
  01:44:46 Sense intervencions
D1 Resposta a les preguntes d'interès general dels ciutadans relacionades amb la situació de crisi sanitària i de l'estat d'alarma prèviament rebudes pels canals habilitats de manera excepcional per l'Ajuntament i altres qüestions d'interès general.
  01:44:49 1 Intervenció