Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Estadístiques
Documents
Inici
Part resolutiva
00:01:47
Lectura i aprovació de l'acta anterior 09/2020, 18 de novembre, de la sessió ordinària del Ple de novembre
00:01:51
Aprovació de la modificació de les bases generals reguladores de les subvencions per a entitats sense ànim de lucre
00:02:23
Aprovació d'adhesió de l'Ajuntament del Bruc a la xarxa d'espais escènics municipals de l'àrea de la presidència de la diputació de Barcelona (protocol 2021-2024)
00:38:59
Aprovació de la modificació de la periodicitat de la sessió ordinària del ple de gener
00:41:33
Part de control
00:44:17
Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia, del núm. 592 al núm. 669, ambdós inclosos
00:44:18
Decret d'Alcaldia 631/2020 de 10 de desembre d'aprovació de la Liquidació de l'exercici 2019
00:45:43
Precs i preguntes per regidors i regidores
01:05:36
Precs i preguntes
01:28:52
Resposta a les preguntes d'interès general dels ciutadans relacionades amb la situació de crisi sanitària i de l'estat d'alarma prèviament rebudes pels canals habilitats de manera excepcional per l'Ajuntament i altres qüestions d'interès general.
01:28:54
Inici  Inici
00:00:08   1 Intervenció
A)  Part resolutiva
00:01:47   Sense intervencions
A1  Lectura i aprovació de l'acta anterior 09/2020, 18 de novembre, de la sessió ordinària del ple de novembre
00:01:51   4 Intervencions
A2  Aprovació de la modificació de les bases generals reguladores de les subvencions per a entitats sense ànim de lucre
00:02:23   43 Intervencions
A3  Aprovació d'adhesió de l'Ajuntament del Bruc a la xarxa d'espais escènics municipals de l'àrea de la presidència de la diputació de Barcelona (protocol 2021-2024)
00:38:59   15 Intervencions
A4  Aprovació de la modificació de la periodicitat de la sessió ordinària del ple de gener
00:41:33   18 Intervencions
B)  Part de control
00:44:17   Sense intervencions
B1  Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia, del núm. 592 al núm. 669, ambdós inclosos
00:44:18   15 Intervencions
B2  Decret d'Alcaldia 631/2020 de 10 de desembre d'aprovació de la Liquidació de l'exercici 2019
00:45:43   27 Intervencions
C)  Precs i preguntes per regidors i regidores
01:05:36   54 Intervencions
D)  Precs i preguntes
01:28:52   Sense intervencions
D1  Resposta a les preguntes d'interès general dels ciutadans relacionades amb la situació de crisi sanitària i de l'estat d'alarma prèviament rebudes pels canals habilitats de manera excepcional per l'Ajuntament i altres qüestions d'interès general.
01:28:54   6 Intervencions
<