Sessió plenària Extraordinària dimecres 30 de desembre de 2020

Durada: 01:40:45
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Inici Inici
  00:00:08 1 Intervenció
A) Part resolutiva
  00:01:47 Sense intervencions
A1 Lectura i aprovació de l'acta anterior 09/2020, 18 de novembre, de la sessió ordinària del ple de novembre
  00:01:51 4 Intervencions
A2 Aprovació de la modificació de les bases generals reguladores de les subvencions per a entitats sense ànim de lucre
  00:02:23 43 Intervencions
A3 Aprovació d'adhesió de l'Ajuntament del Bruc a la xarxa d'espais escènics municipals de l'àrea de la presidència de la diputació de Barcelona (protocol 2021-2024)
  00:38:59 15 Intervencions
A4 Aprovació de la modificació de la periodicitat de la sessió ordinària del ple de gener
  00:41:33 18 Intervencions
B) Part de control
  00:44:17 Sense intervencions
B1 Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia, del núm. 592 al núm. 669, ambdós inclosos
  00:44:18 15 Intervencions
B2 Decret d'Alcaldia 631/2020 de 10 de desembre d'aprovació de la Liquidació de l'exercici 2019
  00:45:43 27 Intervencions
C) Precs i preguntes per regidors i regidores
  01:05:36 54 Intervencions
D) Precs i preguntes
  01:28:52 Sense intervencions
D1 Resposta a les preguntes d'interès general dels ciutadans relacionades amb la situació de crisi sanitària i de l'estat d'alarma prèviament rebudes pels canals habilitats de manera excepcional per l'Ajuntament i altres qüestions d'interès general.
  01:28:54 6 Intervencions