Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Estadístiques
Documents
Inici
Part resolutiva
00:04:15
Lectura i aprovació de l'acta anterior 08/2020, 21 d'octubre, de la sessió ordinària del Ple d'octubre
00:04:15
Aprovació modificació singular de dos llocs de treball
00:05:46
Mocions de suport
00:21:25
Moció Manifest 25N 2020Dia internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones
00:35:28
Moció per a reclamar un paper actiu dels municipis en l'assignació i gestió dels fons europeus de recuperació next generation EU
00:36:43
Part de control
00:45:38
Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia, del núm. 531 al núm. 591, ambdós inclosos
00:55:36
Donar compte del PMP tercer trimestre 2020
00:55:43
Precs i preguntes
00:56:26
Resposta a les preguntes d'interès general dels ciutadans relacionades amb la situació de crisi sanitària i de l'estat d'alarma prèviament rebudes pels canals habilitats de manera excepcional per l'Ajuntament i altres qüestions d'interès general.
01:35:13
A)  Part resolutiva
00:04:15   1 Intervenció
A.1  Lectura i aprovació de l'acta anterior 08/2020, 21 d'octubre, de la sessió ordinària del Ple d'octubre
00:04:15   5 Intervencions
A.2  Aprovació modificació singular de dos llocs de treball
00:05:46   9 Intervencions
B)  Mocions de suport
00:21:25   Sense intervencions
B.1  Moció Manifest 25N 2020Dia internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones
00:35:28   11 Intervencions
B.2  Moció per a reclamar un paper actiu dels municipis en l'assignació i gestió dels fons europeus de recuperació next generation EU
00:36:43   5 Intervencions
C)  Part de control
00:45:38   Sense intervencions
C.1  Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia, del núm. 531 al núm. 591, ambdós inclosos
00:55:36   14 Intervencions
C.2  Donar compte del PMP tercer trimestre 2020
00:55:43   1 Intervenció
D)  Precs i preguntes
00:56:26   21 Intervencions
D.1  Resposta a les preguntes d'interès general dels ciutadans relacionades amb la situació de crisi sanitària i de l'estat d'alarma prèviament rebudes pels canals habilitats de manera excepcional per l'Ajuntament i altres qüestions d'interès general.
01:35:13   3 Intervencions
<