Sessió plenària ordinària dimecres 18 de novembre de 2020

Durada: 01:42:03
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
A) Part resolutiva
  00:04:15 1 Intervenció
A.1 Lectura i aprovació de l'acta anterior 08/2020, 21 d'octubre, de la sessió ordinària del Ple d'octubre
  00:04:15 5 Intervencions
A.2 Aprovació modificació singular de dos llocs de treball
  00:05:46 9 Intervencions
B) Mocions de suport
  00:21:25 Sense intervencions
B.1 Moció Manifest 25N 2020Dia internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones
  00:35:28 11 Intervencions
B.2 Moció per a reclamar un paper actiu dels municipis en l'assignació i gestió dels fons europeus de recuperació next generation EU
  00:36:43 5 Intervencions
C) Part de control
  00:45:38 Sense intervencions
C.1 Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia, del núm. 531 al núm. 591, ambdós inclosos
  00:55:36 14 Intervencions
C.2 Donar compte del PMP tercer trimestre 2020
  00:55:43 1 Intervenció
D) Precs i preguntes
  00:56:26 21 Intervencions
D.1 Resposta a les preguntes d'interès general dels ciutadans relacionades amb la situació de crisi sanitària i de l'estat d'alarma prèviament rebudes pels canals habilitats de manera excepcional per l'Ajuntament i altres qüestions d'interès general.
  01:35:13 3 Intervencions